Van Koesveld Barneveld
Bedrijfsfinanciering in vier stappen

Menu
In vier stappen naar een bedrijfsfinanciering.


Stap 1: het dossier

Om een dossier samen te stellen is de volgende informatie nodig:
- CV ondernemer
- Kopie KVK
- Kopie legitimatie
- Jaarcijfers afgelopen 3 jaar
- Recente belastingaangifte
- Doel investering

- Meerjarenplan met financiële prognose
- Investeringsbedrag

- Goed onderbouwd ondernemersplan voor starters
- Huidige huisbank/contactpersoon

Stap 2: de Quick Scan

De Quick Scan is een snelle beoordeling van het dossier op haalbaarheid. Nadat wij de benodigde informatie voor het samenstellen van het dossier ontvangen hebben kunt u onze beoordeling naar verwachting binnen 3 werkdagen tegemoet zien. Wij verdelen de aanvragen na de eerste beoordeling in drie groepen; ‘haalbaar’, ‘misschien’, ‘niet haalbaar’. Hoewel in de praktijk is gebleken dat onze beoordeling realistisch is, betekent dit geen garantie dat de aanvraag ook daadwerkelijk door de financier gehonoreerd wordt.

Stap 3: het Interview

Het interview bestaat uit dertig vragen waarmee de ondernemer zijn of haar inzicht in de eigen onderneming toetst en indirect het eigen functioneren. Tijdens het 60-90 minuten durende interview wordt een scorelijst gebruikt waardoor een (risico) profiel ontstaat dat zich, indien nodig, snel en gemakkelijk laat vertalen in een plan van aanpak. Bij de uitvoering van dit plan van aanpak kunnen wij de nodige ondersteuning leveren. Het (risico) profiel wordt gebruikt in de onderbouwing van de aanvraag.

Stap 4: de Aanvraag

De verkregen informatie op financieel gebied en ondernemerschap wordt vertaald in een kort en helder ondernemersplan, dat samen met de door de financiers gewenste onderbouwing, zorg draagt voor een snelle beoordeling en afhandeling. De aanvraag wordt aangeboden aan verschillende financiers om vanuit de vergelijking voor u de meest passende financiering te kunnen realiseren.

Waarom Van Koesveld?

Regionaal werkende specialist in Barneveld en Kootwijkerbroek. Veel kennis van de lokale markt. De financiering wordt op een professionele manier opgepakt en u als ondernemer kan verder gaan met uw bedrijfsactiviteiten. Doordat professionals de haalbaarheid toetsen, bespaart u dat veel tijd en energie en voorkomt het ook eventuele teleurstellingen en kosten. Wij monitoren de markt en zijn op de hoogte van de uitgangspunten van de financiële instellingen. Tijdens het proces van de financieringsaanvraag wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van uw financieringsaanvraag.

- wij werken op basis uurloon zonderprovisie
- opstartkosten slechts € 250
- wij ontzorgen u mbt de financieringsaanvraag
- wij halen voor u op dat moment de scherpste offerte uit de markt
- mogelijkheid van crowdfunding, startkapitaal van privat-investeerders

 

 

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog