Van Koesveld Financiële Specialisten
Sinds 1984, klantwaardering 9+
 

Menu
Premiumpolis, de polis met de hoogste klanttevredenheid
 

Kernpunten Premium Polis

Autoverzekering 

·    Dubbele bonusbescherming bij trede 25

·    Geen terugval bij vandalisme

·    Geen eigen risico bij gestuurd schadeherstel

·    Extra eigen risico mogelijk tegen premiekorting

·    Aanschafwaarderegeling tot € 40.000,- 3 jaar lang 

·    Soepele alarmeisen (tot cataloguswaarde € 80.000,- of ouder dan 3 jaar klasse 1), m.u.v. diefstalgevoelige auto’s

·    Accessoires tot € 1.000,- gratis meeverzekerd 

·    Hulp bij pech tot wel 7 x per jaar, ook in eigen woonplaats. Ook voor auto’s ouder dan 15 jaar


Woonhuisverzekering Optimaal

·    Standaard geen eigen risico m.u.v. storm

·    Eigen risico storm is af te kopen 

·    Schade door wind anders dan storm is ook gedekt

·    Schade als gevolg van constructie-, montage-, en installatiefouten is gedekt tot € 1.500,-

·    Onder het huis lekkende leidingen zonder gevolgschade zijn gedekt tot € 1.500,-. Dit geldt ook voor de leidingen zelf

·    Zonnepanelen zijn standaard meeverzekerd


Inboedelverzekering Optimaal

·    Standaard geen eigen risico

·    Geld is verzekerd tot € 1.250,-

·    Vlekken, krassen, barsten, schrammen en deuken tot € 1.500,-

·    Diefstal van inboedel uit de auto is verzekerd tot € 500,-

·    Mobiele elektronica: valschades nog standaard verzekerd tot € 500,-

·    Aanvullende (gezins)dekking mogelijk op mobiele elektronica tot € 2.000,-. Verlaagd eigen risico en buitenhuisdekking in Nederland. Vrij herstel bij schade

·    Aanvullende fietsverzekering mogelijk met dekking voor diefstal in geheel Europa. Schade aan de fiets is verzekerd tegen een geringe maandpremie

·    Schade door wind anders dan storm is gedekt. Wel geldt er een eigen risico 

·    Zakelijke inventaris op de inboedel mee te verzekeren voor € 5.000,- of € 10.000,-

·    Bij verhuizing is uw inboedel op beide adressen verzekerd


Aansprakelijkheidverzekering particulieren

·    Ook uitwonende studerende kinderen mee te verzekeren

·    Ook de oppas, loges en huispersoneel zijn verzekerd 

·    Schade tijdens logeren of oppassen is tot € 15.000,- meeverzekerd

·    Vriendendienst tot € 15.000,- meeverzekerd, dat geldt voor geleende of gehuurde spullen

·    Schade veroorzaakt tijdens sport en spel is meeverzekerd tot € 15.000,-

 

Premium Combipolis

De Premium Combipolis gaat voor totaal relaties die goed en compleet verzekerd zijn bij één maatschappij via één adviseur! Dat kan met de Premium Combipolis. Alle voordelen van de Combipolis op een rijtje!

Geen verplichte combinaties

De klant is vrij in de samenstelling van zijn Combipolis; er gelden géén verplichte combinaties zoals bij veel andere verzekeringspakketten wel het geval is. Bij de vaststelling van de korting maakt het niet uit welke soort verzekering er in het pakket afgesloten wordt. Elke polis (m.u.v. uitvaartverzekeringen) telt mee.

Geen poliskosten

Al bij 1 verzekering in de Combipolis worden de poliskosten bespaard (m.u.v. de door de overheid verplichte kentekenregistratiekosten van motorrijtuigen)

Gratis maandbetaling

Gespreide betaling, bijvoorbeeld maandbetaling, is bij de Premium polis gratis!

Combikorting

De spelregel is simpel, hoe meer verzekeringen in de Combipolis worden gesloten, des te hoger wordt de korting op elke verzekering met uitzondering van uitvaartverzekeringen.

Aantal verzekeringen in de Combipolis:

9 polissen                 10% premiekorting op elke verzekering
8 polissen                 9% premiekorting op elke verzekering
7 polissen                 8% premiekorting op elke verzekering
6 polissen                 7% premiekorting op elke verzekering
5 polissen                 6% premiekorting op elke verzekering
4 polissen                 5% premiekorting op elke verzekering
3 polissen                 3% premiekorting op elke verzekering

Compleet aanbod

Deze verzekeringen zijn in de Combipolis te combineren

·    Auto-, motorfiets-, bromfiets- en/of oldtimerverzekering

·    Inboedelverzekering

·    Woonhuisverzekering

·    Aansprakelijkheidsverzekering

·    Gezinsongevallenverzekering

·    Doorlopende reisverzekering

·    Pleziervaartuigenverzekering

·    Mobiele bungalowverzekering

·    Caravanverzekering

·    (Gezins)rechtsbijstandverzekering

·    Kostbaarhedenverzekering

 


Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld
De Spil 21A - 3774 SE - Kootwijkerbroek 
T. 0342-424242  M. 06-1105 6040 info@koesveld.nl