Van Koesveld Barneveld

Menu
Uw klacht, wat kunt u doen?

Een klant komt altijd van rechts
Natuurlijk weten we dat u als klant altijd gelijk heeft en de klant ook altijd van rechts komt en dus voorrang heeft. Wat als u toch niet 100% tevreden bent? Geef dit aan bij de persoon die u advies geeft.

Melden bij de directie
Wilt u dit liever direct bij de directie melden, bel dan Nico van Koesveld, 06-29082610 of mail uw ervaringen naar nico@koesveld.nl. De zaken worden dan zorgvuldig opgepakt, samen met u geŽvalueerd en waar mogelijk herzien om tot een oplossing te komen.

Niet geheel tevreden?
Dan heeft u de mogelijkheid om schriftelijk uw klacht bij ons neer te leggen. U krijgt dan volgens de voorgeschreven klachtafhandeling binnen een maand een schriftelijke reactie waarbij wij streven naar een afhandeling naar tevredenheid van beide partijen.

Niet tevreden over de klachtafhandeling?
Heeft u de eerste stap van klachtafhandeling met ons advieskantoor schriftelijk doorlopen, en uw bent van mening dat de klacht niet correct opgelost is, dan kunt u de klacht schriftelijk bij het KIFID melden. Deze instantie pakt uw klacht dan op. Hier kan langere tijd overheen gaan.

Een serieuze klacht is een leermoment en een mooie kans
Ook wij maken fouten. Als u ons deze fouten aangeeft en de kans geeft ons deze te laten herstellen, leren wij daar ook weer van. Zo verbeteren we samen onze dienstverlening, dankzij uw klacht.

 

Barnseweg 114 - 3771 RP - Barneveld - www.koesveld.nl -  Tel. 0342-424242 - info@koesveld.nl - Twitter - Linkedin - Blog